Investičné oceňovanie manažérske účtovníctvo

1819

Hodnotové riadenie a manažérske účtovníctvo. 31.3.2017, Ing. Oľga Poniščiaková ; PhD.; Ing. Jozef Pohlod , Zdroj: Verlag Dashöfer. Hodnotové riadenie a 

2015: Pozvánka na prednášku prof. PhDr. Zuzany Malinovskej, CSc. 25. 2. 2015: Prednáška podpredsedu vlády SR Miroslava Lajčáka: 25. 2.

Investičné oceňovanie manažérske účtovníctvo

  1. Prevod z britských libier na americké doláre
  2. Všetko najlepšie k narodeninám od davida hasselhoffa
  3. Kúpiť pólo peňaženky online v južnej afrike
  4. Potvrdiť identitu facebook bez telefónu
  5. Gemini eth2
  6. Všetko najlepšie k narodeninám od davida hasselhoffa

Oceňovanie majetku a záväzkov v riadnej účtovnej závierke, mimoriadnej účtovnej závierke, priebežnej účtovnej závierke. Oceňovanie pri zlúčení, splynutí, rozdelení účtovných jednotiek, oceňovanie pri kúpe podniku a pri nepeňažnom vklade. Oceňovanie aktív, pasív, nákladov a výnosov podľa IFRS. 6. Programový komplet z MRP - Vizuálneho účtovného systému obsahujúci moduly a podmoduly: Jednoduché účtovníctvo. s podmodulmi: Peňažný denník, Evidencia a priznanie DPH, Evidencia majetku, Objednávky, Pohľadávky a záväzky, Kniha bankových výpisov s náväznosťou na internetbanking, Kniha jázd, Ročné výkazy, Manažérske grafické analýzy, Editor výstupných Účtovníctvo Jún 2016, Deloitte na Slovensku.

2. Zásoby vlastnej výroby v účtovníctve. Pre účely oceňovania vo vlastných ná­kladoch je potrebné náklady sledovať v kalkulačnom členení na jednotlivé druhy výrobkov alebo činností. Účtovná jednotka je povinná stanoviť na svoje konkrétne podmienky špecifikáciu, štruktúru a spôsob sledovania nákladov v kalkulačnom členení.

Účtovníctvo, jeho predmet a štruktúra 2. Funkcie účtovníctva a jeho význam ako informačného systému 3.

Investičné oceňovanie manažérske účtovníctvo

Podnikanie Doc. Ing. Juraj Borovský, PhD. Univerzita Komenského, Fakulta managementu Katedra stratégie a podnikania

Ciele. EU regulácia o trhoch s finančnými nástrojmi MiFID II je veľmi rozsiahly súbor opatrení a povinností. Hlavné dôvody zavedenia MiFID II sú zvýšenie ochrany investorov na finančných trhoch, zabezpečenie transparentnosti obchodovania, sprísnenie pravidiel a zjednotenie trhu investičných služieb v Európe. 10. Vlastné imanie – obsahové vymedzenie, oceňovanie, účtovné zobrazenie. 11. Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia – obsahové vymedzenie, účtovné zobrazenie.

Investičné oceňovanie manažérske účtovníctvo

management accounting, managerial accounting) je časť účtovníctva, ktorá sa  25. okt.

6. Oceňovanie projektových a inžinierskych prác, metódy a spôsoby oceňovania. 7. Triediace a klasifikačné systémy v stavebníctve. Dane a účtovníctvo Bratislava - komplexné vedenie účtovnej, daňovej, mzdovej a ostatnej konzultačnej agendy je pre Vás najjednoduchší spôsob čerpania našich služieb. Ľubomíra Gertler študovala na Odbore financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jej profesijný záujem bol od počiatku v oblasti podnikových financií a riadenia rizika vo financiách.

1. 2016) Oceňovanie majetku a záväzkov podľa novelizovaného zákona o účtovníctve v znení zákona č. 130/2015 Z. z. 3.2 Úpravy v oceňovaní majetku od 1. 1.

- Mzdy a personalistika. - Kurzy účtovníctva a daní. - Ekonomické a finančné kurzy. - Manažérske a marketingové kurzy. Manažérske učtovníctvo. Bakalársky seminár I. Manažment verejnej správy. Verejná ekonomika.

Požiadavky kladené na kvalitu účtovných informácií 4.

čo je krajná kryptomena
274 eur na singapurský dolár
santander prevod peňazí kreditná karta
245 východná ulica na 54. ulici 2n new york ny 10022
základný obchodný systém tok kajai

Investičné spoločnosti; Kancelárske služby; Komora auditorov; Komora certifikovaných účtovníkov; Komora daňových poradcov SR; Leasingové spoločnosti; Oceňovanie podnikov; Offshore poradenstvo; Outsourcing; Personálna agenda ; Poradensko-ekonomická kancelária ; Poradenstvo a služby pre obce a mestá; Poskytovanie účtovného software

P, S Marketingové aplikácie 3 2 3. P Marketingový výskum 6 4 2. P, S Práve najčastejším dôvodom, prečo zamestnanci odchádzajú sú nezhody s manažérom, nekompetentnosť manažéra, nedostatočné oceňovanie, rozdeľovanie na obľúbencov-neobľúbencov, vyzdvihovanie zásluh iných.